۱۴۰۱ يکشنبه ۱۰ مهر
شرايط شركت در آزمون استخدامي اورژانس پيش بيمارستاني

شرايط شركت در آزمون استخدامي اورژانس پيش بيمارستاني

( تكنسين فوريتهاي پزشكي، پزشك اورژانس و اپرا تور تلفن 115  (پرستار ترياژ تلفني))

الف : شرايط و ضوابط عمومي شركت در آزمون

1.        داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2.        اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي

3.        عدم احراز عناد با نظام جمهوري اسلامي ايران

4.         التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

5.         دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي

6.        عدم معافيت پزشكي از خدمت وظيفه عمومي

7.         نداشتن سابقه محكوميت جزائي.

8.         حداكثر سن داوطلبان داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم و ليسانس 30 سال ، دارندگان مدرك پزشكي عمومي 35 سال.

9.        داوطلبان استخدام نبايد از مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني دستگاههاي اجرايي و يا بازخريد خدمت آنها باشند.

10.      نداشتن ممنوعيت از خدمات دولتي به موجب آراء مراجع قضائي و يا ذيصلاح.

 

تذكر: ملاك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائم و پايان خدمت وظيفه عمومي و محاسبه سن داوطلبان، آخرين روز مهلت ثبت نام ميباشد.

موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف: سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به ميزان مدت حضور در جبهه

ب. داوطلباني كه سابقه خدمت در مراكز اورژانس پيش بيمارستاني دارند  تا سقف مدت 10 سال

 

ب: شرايط و ضوابط اختصاصي شركت در آزمون :

1.        دارا بودن مدرك و رشته تحصيلي مربوط براساس جدول فهرست مشاغل.

·         رشته شغلي فوريتهاي پزشكي( كارداني) فقط مرد

فارغ التحصيلان رشته هاي كارداني هوشبري كارداني فوريتهاي پزشكي- كارداني پرستاري ( اولويت پذيرش در شرايط برابر با فارغ التحصيلان رشته فوريتهاي پزشكي است.)

·         رشته شغلي فوريتهاي پزشكي ( كارشناسي) فقط مرد

فارغ التحصيلان رشته هاي كارشناسي فوريتهاي پزشكي- كارشناسي پرستاري  و كارشناسي هوشبري ( اولويت پذيرش در شرايط برابر با فارغ التحصيلان رشته فوريتهاي پزشكي است.)

·         رشته شغلي پزشك اورژانس زن و مرد

فارغ التحصيلان رشته پزشكي عمومي

·         رشته شغلي اپرا تور تلفن 115 فقط زن

فارغ التحصيلان رشته پرستاري مقطع كارشناسي

2.    داشتن سلامت كامل جسماني و عدم ابتلا به بيماريهاي مزمن، واگير و صعب العلاج مانند ديابت، فشار خون، آسم، نارسايي كليه، بيماريهاي پيشرفته قلبي و مانند اينها.

3.        نداشتن صرع و هرگونه بيماري اعصاب و روان.

4.        نداشتن تغيير شكل مادرزادي يا اكتسابي اسكلتي بخصوص اندام ها و عدم استفاده از اندام هاي مصنوعي .

5.        عدم مصرف سيگار و ساير مواد مخدر و الكل و روان گردان ها  حتي يكبار.

6.        داشتن قدرت تكلم طبيعي زبان ( نداشتن لكنت زبان)

7.         داشتن قدرت بينايي و شنوايي كامل .

8.    قد داوطلب نبايد از 170 سانتي متر كمتر باشد. ( اين بند در خصوص داوطلبان رشته شغلي تكنسين فوريتهاي پزشكي و پزشك اورژانس اعمال مي شود.)

9.    دارا بودن گواهينامه رانندگي با آمبولانس ( ب2) ( اين بند در خصوص داوطلبان رشته شغلي تكنسين فوريتهاي پزشكي و پزشك اورژانس اعمال مي شود.)

10.     BMI كمتر از 29 باشد.

11.     داشتن آمادگي جسماني و كسب مهارت هاي بدني براي امدادرساني سريع و صحيح

12.     پذيرش متقاضي به روش نيمه متمركز و از بين معرفي شدگان سه برابر ظرفيت صورت خواهد گرفت.

13.   تأييد سلامت جسماني و رواني و ساير موارد مربوط به بند هاي  الف و ب توسط مراكز تعيين شده از سوي مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي پس از قبولي در آزمون و به هنگام مصاحبه در دانشگاه صورت مي گيرد. با توجه به  ماهيت عملياتي رسته شغلي امور فوريتهاي پزشكي  و اهميت سلامت جسمي و روحي و رواني كاركنان اورژانس پيش بيمارستاني  از 3 برابر ظرفيت پذيرفته شدگان در آزمون علمي،  مصاحبه جامعي (شامل مصاحيه هاي علمي، ارزيابي روحي و رواني، تست هاي آمادگي جسماني، ارزيابي آزمايشات پاراكلينيكي، و معاينات  و مصاحبه هاي باليني جهت ارزيابي وضعيت سلامت جسماني و رواني ) بعمل خواهد آمد.

 

شايان ذكر است  براي متقاضيان رشته شغلي تكنسين فوريتهاي پزشكي كسب امتياز قبولي در آزمون آمادگي جسماني الزامي است و افرادي كه قادر به اخذ امتياز لازم در آزمون آمادگي جسماني نباشند، از ادامه مراحل مصاحبه محروم مي گردند.


 

جدول شماره 1: مواد آزمون و ضرائب آزمون علمي تخصصي 

رشته شغلي

موارد آزمون و ضريب

احياي قلبي ريوي

تروما

اورژانس هاي داخلي

مسموميت و اورژانس هاي محيطي و سوختگي

پروتكل هاي آفلاين

بسته آموزشي سكته هاي مغزي و قلبي

ترياژ تلفني

 

 

تكنسين فوريتهاي پزشكي ( كاردان)

4

4

4

3

3

3

2

تكنسين فوريتهاي پزشكي ( كارشناس)

4

4

4

3

3

3

2

پزشك اورژانس

4

4

4

3

3

3

2

پرستار اپرا تور تلفن 115

4

3

4

4

2

3

4

 

جدول شماره 2: درصد سوالات هر ماده درسي در  آزمون علمي تخصصي

رشته شغلي

درصد سوالات موارد آزمون

احياي

 قلبي - ريوي

تروما

اورژانس هاي داخلي

مسموميت و اورژانس هاي محيطي و سوختگي

پروتكل هاي آفلاين

بسته آموزشي سكته هاي مغزي و قلبي

ترياژ تلفني

درصد كل

تكنسين فوريتهاي پزشكي ( كاردان)

10 %

15 %

35 %

15 %

10 %

10 %

5%

100 %

تكنسين فوريتهاي پزشكي ( كارشناس)

10 %

15 %

35 %

15 %

10 %

10 %

5 %

100 %

پزشك اورژانس

15 %

15 %

35 %

15 %

5 %

10 %

5 %

100 %

پرستار اپرا تور

 تلفن 115

15 %

15 %

10 %

10%

5 %

10 %

35 %

100 %

 

 

 

 

جدول شماره 3:  منابع علمي آزمون

رديف

عنوان كلي موارد آزمون

موارد  آزمون

منابع

1

احياي قلبي ريوي

احياي قلبي ريوي پايه و پيشرفته نوزادان، كودكان و بالغين روش كار با AED انسداد راه هوايي- مديريت راه هوايي

 

 

 

كتاب درسنامه اورژانس هاي پيش بيمارستاني .انتشارات سيماي علوم

 

كتاب اصول طب داخلي هاريسون ويرايش 2016 از منابع متقاضيان رشته شغلي پزشك اورژانس مي باشد.

2

تروما

تروماي سرو گردن و ستون فقرات، اندام ها، لگن و اندام هاي تحتاني تروماي شكم آسيب هاي بافت نرم( خونريزي و شوك)

3

اورژانس هاي داخلي

اورژانس هاي قلبي تنفسي- شكم حاد- زنان و زايمان- اطفال سالمندان- گروههاي خاص قوانين و مقررات حرفه اي  - دارو و تجهيزات فرايند هاي عملياتي مسائل فني آمبولانس  -اورژانس هاي ديابت اورژانس هاي رفتاري  - بيماريهاي نوپديد شرح حال و معاينه ارزيابي صحنه ترياژ

4

مسموميت و اورژانس هاي محيطي و سوختگي

مسموميت ها و گزش برق گرفتگي سرما زدگي و گرمازدگي غرق شدگي سوختگي ها

5

پروتكل هاي آفلاين

پروتكل هاي ابلاغي مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كشور

ems.behdasht.gov.ir http://

 

 

6

بسته آموزشي سكته هاي مغزي و قلبي

بسته هاي آموزشي در خصوص سكته قلبي و مغزي ابلاغي مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كشور

7

ترياژ تلفني

بسته آموزشي ترياژ تلفني ويژه پرستاران ديسپچ ابلاغي مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كشور

 

تذكرات:

-    منابع آموزشي آزمون رشته هاي شغلي فوق  در سايت مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كشور  به آدرسems.behdasht.gov.ir  http:// قابل دانلود مي باشد.

-    سوالات مربوط به مسائل فني آمبولانس و تجهيزات  از مجموعه سوالات  متقاضيان رشته شغلي اپراتور تلفن   115   و پزشك اورژانس حذف گرديده است. 

-    با توجه به اين كه نتايج آزمون علمي 70 % امتياز و مصاحبه 30 % امتياز احراز پست را دارد، پذيرفته شدگان در آزمون علمي پس از اعلام نتايج ،  بايستي طبق برنامه زمانبندي شده در مصاحبه بدو ورود شركت نمايند. مصاحبه از 3 برابر ظرفيت پست هاي سازماني بعمل آمده و نتايج آن اعلام ميگردد.

-    مصاحبه  به منظور ارزيابي توانايي فيزيكي، اجتماعي، كلامي فرد جهت احراز پست مورد نظر مي باشد و شامل تشكيل پرونده سلامت جسماني و رواني بر اساس مدارك و مصاحبه و انجام تست هاي لازم ، تست آمادگي جسماني براي پست تكنسين فوريتهاي پزشكي ، سوالات فني مربوط به پست مورد تقاضا،  ارزيابي فن بيان، قدرت تحليل و تصميم گيري،  مديريت استرس و خشم، سرعت عمل، هوش هيجاني و ارزيابي ساير توانمنديهاي متقاضي مي باشد.

 

مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كشور

اداره آموزش و پژوهش

تاریخ:
1395/04/15
تعداد بازدید:
25809
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal