۱۴۰۲ جمعه ۱۲ خرداد
اولویت های پژوهشی

 
 


                   اولویت های پژوهشی مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی جهرم در سال 1400

 

 

 

ردیف

 

Category

 

 

 

Subcategory

 

 

 

1

 

اپیدمیولوژی

ترند مشکلات مربوط به حوادث ترافیکی – مسمومیت ها – علل مربوط به خودکشی ها – بیماری کرونا و ...

 

2

تکنولوژی آموزشی

آموزش های تخصصی و عمومی و بررسی کارایی روش های مختلف آموزشی – طراحی مدل های جدید آموزشی – راهکاری ترویج پژوهش و...

 

3

کنترل کیفیت

بررسی رضایتمندی مددجویان – بررسی شاخص های زمانی و انطباق با استاندارد های جهانی – بررسی تاثیر عملکرد اورژنس در کاهش سوانح و....

 

4

حیطه بالینی

بررسی علل مربوط به احیای قلبی ریوی موفق – بررسی اثربخشی دارویی – بررسی عوامل موثر بر ارتقای مهارت احیای نوزادان در پرسنل عملیاتی و..

 

5

دیسپچ

بررسی عملکرد پرسنل دیسپچ – پروتکل اعزام – میزان دریافت تماس و اعزام – آمادگی دیسپچ در پاسخگویی به بحران و...

 

6

بحران

بررسی میزان آمادگی سیستم در مقابله با بحران – مداخلات موثر در کاهش سوانح – نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران – برنامه های پیشگیری و افزایش ظرفیت – مدلسازی و شبیه سازی – نقش تریاژ در مدیریت بحران -

 

7

منابع/تجهیزات/ تسهیلات پزشکی

مکان فیزیکی استاندارد – تجهیزات مناسب – مشکلات زیرساختی – استفاده از سیستم جغرافیایی GIS و...

 

8

نیروی انسانی

بررسی مهارت پرسنل – انگیزه – ایمنی – بررسی سلامت جسمی کارکنان- بررسی فرسودگی شغلی در کارکنان – عوامل موثر بر تاب آوری شغلی و...

 

9

HSR

نقش آموزش بر ایمنی صحنه حادثه

بررسی میزان فرهنگ ایمنی بیمار در سازمان اورژانس کشور

تاریخ :
1400/03/23
تعداد بازدید:
674
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal