پورتال سازمان اورژانس جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

سکته مغزی

1_
سکته مغزی قابل درمان به شرط اینکه ...

پوستر سکته مغزی قابل درمان به شرط اینکه ...

نوع فایل :‌ jpg

حجم فایل :‌107KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

2_
تشخیص سریع سکته مغزی

پوستر

نوع فایل :‌ jpg

حجم فایل :‌58/8 KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

3_
پوستر علائم سکته مغزی1

پوستر

نوع فایل :‌ jpg

حجم فایل :‌86KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/11/26