پورتال سازمان اورژانس جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

یدالله بهمن پوری

یدالله بهمن پوری

بهبود کیفیت

تحصیلات: لیسانس پرستاری