پورتال سازمان اورژانس جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

حسین گلستانی

حسین گلستانی

مسئول پایگاه 115 آبسرد

تحصیلات: لیسانس پرستاری